Valvojan työt – Oulu, Lapin lääni ja Pohjois-Suomi

Pyydä meiltä tarjous valvojan töille

Työn valvonta varmistaa hyvän lopputuloksen


Maalaustyön valvojalla on erittäin tärkeä rooli maalausprojektissa. Hyvin usein projektin eri työvaiheet ovat aikataulullisesti ristiriidassa maalaustyön kanssa. Oikein suoritetun maalaustyön merkitystä kestävyydelle ja lopputuloksen laadulle ei aina ymmärretä. Työn valvonta varmistaa, että työ tehdään oikein ja poikkeamista raportoidaan. Tilastojen mukaan jopa 95 % maalipinnan vioista johtuu
puutteellisesta esikäsittelystä tai maalaustyönaikaisista virheistä.

Valvojan työt

  • Käytetään kohteeseen soveltuvia tuotteita ja oikeita käsittely-yhdistelmiä.
  • Maaleja käytetään oikein, mm. levitystapa, olosuhteet ja alustan kunto.
  • Laitteisto soveltuu tarkoitukseen ja on hyvässä kunnossa.
  • Maaleja säilytetään oikein. 
  • Esikäsittely, ilmasto-olosuhteet, kalvonpaksuudet ja ylimaalausajat on tarkistettu ja tulokset dokumentoitu vaatimusten mukaisesti.
  • Turvallisuus- ja ympäristönsuojeluohjeita noudatetaan.
  • Työntekijöillä on vaadittu pätevyys.
  • Työ, tarkastukset ja testaukset on dokumentoitu ja raportoitu sovitulla tavalla.